Laskutettavat työt (tuntikirjaus)

2. Lisää tiedot Jos valitset olemassa olevan asiakkaan tai tuotteen, ohjelma täyttää kentät automaattisesti. Uuden asiakkaan voit perustaa samassa näkymässä kirjoittamalla kenttään ”asiakkaan nimi” uuden asiakkaan nimen. Uuden tuotteen voit perustaa kohdasta: ”VARASTO > Tuotteet > Uusi tuote”. 3. Tee uusi myyntilasku kohdasta- ”TOIMINNOT > Myyntilaskut > Uusi lasku”. Valitse asiakas […]

Ennakkolaskun tekeminen

1. MITEN TEHDÄÄN UUSI ENNAKKOLASKU? Ennakkolaskun numero luodaan samalla tavalla, kuin myyntilaskun, mutta laskun numeron jälkeen tulee kirjain – E. Ennakkolasku on muuten samanlainen kuin myyntilasku, mutta ennakkolaskulla on ennakkomaksuprosentti (oletuksena 50%). Tallentamisen jälkeen ohjelma tekee ennakkolaskulle automaattisen finanssikirjauksen (tiliöinnin): Debet > Myyntisaamiset 1700 Kredit > Lyhytaikaiset saadut ennakot 2860 Kirjauksen näet laskun […]

Myyntilaskun lähettäminen

LAAJEMPI OHJE – MITEN MYYNTILASKUJA LÄHETETÄÄN JA MITEN LASKUIHIN LISÄTÄÄN LIITTEITÄ? Tässä ohjeessa kerrotaan miten lähetetään jo valmis myyntilasku. Sitä miten uusi myyntilasku tehdään voit lukea ohjeesta : Uuden myyntilaskun tekeminen Valitse auenneelta välilehdellä: ”Lähetä lasku” Myyntilaskun välilehdellä voit: Lisätä sopivan otsikon ja viestin Jättää lähettämättä oletuksena olevat sähköpostin liitteet. Lisätä uusia liitteitä Lähettää laskuja […]

Tarjouksen tekeminen

MITEN TEHDÄÄN UUSI TARJOUS JA LÄHETETÄÄN SE ASIAKKAALLE? Tarjouksen tallentamisen jälkeen voit lähettää tarjouksen asiakkaalle valikosta ”Lähetä tarjous”. MITEN TARJOUKSESTA LAADITAAN MYYNTILASKU? Auenneelta välilehdellä valitse oikealta: ”Laadi lasku”

Laskujen tuonti ohjelmaan

MITEN VERKKOLASKU TUODAAN OHJELMAAN? Valitse tiedosto tietokoneelta. Huom verkkolaskut ovat xml-muodossa. Valitse ostolaskulle pudotusvalikosta sopiva tili. Jos haluat tuoda myyntilaskut SimplBooks-ohjelmaan. Voit tuoda ne kohdasta: ”TOIMINNOT > Myyntilaskut > Myyntilaskujen tuonti”.

Hyvityslaskun tekeminen

LAAJEMPI OHJE – MITEN HYVITYSLASKU LAADITAAN? Laskun avaamisen jälkeen valitse oikealta: ”Laadi hyvityslasku”. Jos haluat tehdä hyvityslaskun ostolaskulle, toimi samalla tavalla. Avaa ostolasku jolle haluat tehdä hyvityslaskun ja valitse oikealta: ”Laadi hyvityslasku”. MITEN HYVITYSLASKU JA LASKU MERKITÄÄN MAKSETUKSI? Lasku ja sen hyvityslasku on merkittävä maksetuksi samalle päivälle. Laskut voi merkitä […]

Asiakas- tai toimittajalistan tuonti ohjelmaan

ASIAKAS- JA TOIMITTAJALISTAN TUONTI SIMPLBOOKS-OHJELMAAN Valitse tuotava tiedosto. Tiedoston tulee olla csv tai xml muodossa. Pakolliset kentät ovat ”Yritys tai henkilö” sekä ”Katuosoite” Sen jälkeen kuin olet valinnut sarakkeille otsikot paina ”tuonti” ASIAKKAAN MUUTTAMINEN TOIMITTAJAKSI Valitse ”Muuta asiakasta / toimittajaa” Lisää rasti ruutuun toimittaja Tallenna sivun alalaidasta

Myytävän tuotteen lisääminen

1. MYYTÄVÄN TUOTTEEN LISÄÄMINEN, JOS ET TARVITSE VARASTOLASKENTAA Tämä sopii sinulle, jos myyt palveluita tai silloin, jos varastolaskennan  käyttäminen ei tuo lisäarvoa. (ohjelma laskee varastossa olevien tuotteiden määrää) LAAJEMPI OHJE Lisää kaksinumeroinen ”koodi”, ”nimi” ja ”ostohinta”. Lisää tiedot riville myyntihinnan laskenta. Tarkistettu loppusumma tarkoittaa tuotteen myyntihintaa ja hinnanlisäysprosentti kuvaile kuinka montaa prosenttia lisätään […]

Muistiot lähetetyistä myyntilaskuista ja tarjouksista

MITÄ MUISTIOT OVAT SIMPLBOOKS-OHJELMASSA? Ohjelma tekee lähetetyistä myyntilaskuista ja tarjouksista muistiot.  Sen lisäksi ohjelma tallentaa myös muistion, jos myyntilaskua muokataan asiakkaalle lähettämisen jälkeen. Lähetettyjä PDF-laskuja ei liitetä muistioihin. MITEN MUISTIOITA VOI MUOKATA TAI LISÄTÄ? Muistion auenneella välilehdellä valitse oikealta valikosta ”Muuta muistiota”. Muistioihin voit lisätä vapaasti tietoja, esimerkiksi suullisista sopimuksista tai asiakassuhteesta.

Asiakkaan ja toimittajan tietojen katselu sekä muokkaaminen

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET VÄLILEHDELLÄ ASIAKKAAT JA TOIMITTAJAT? Asiakkaan / toimittajan valitsemisen jälkeen aukeaa uusi välilehti: Toimittajan / asiakkaan saldo tarkoittaa, että kuinka paljon asiakkaalta tai toimittajalta on saatavaa, eli heidän velka sinun yritykselle tai kuinka paljon sinun yritys on heille velkaa. Kohdassa ”muistiot” näet kaikki sähköpostilla lähetetyt tarjoukset ja myyntilaskut. Asiakkaan sivun […]