Yrityksen tietojen lisääminen laskuille ja tarjouksille

Alv numero tulee lisätä, mikäli yrityksesi käy EU-kauppaa. Suomalainen Alv numero muodostetaan lisäämällä Y-tunnuksen eteen maakoodi FI ja poistamalla väliviivan. Esimerkiksi jos yrityksen Y-tunnus on 0765432-1, Alv-numero on FI07654321. Yrityksen logo voi olla kooltaan enintään 50KB. Yrityksen logon voit lisätä joko jpg, jpeg-, png- tai gif-tiedostona. Profiilin tallentamisen jälkeen logo näkyy […]

Automaattisen numeroinnin muuttaminen myyntilaskuilla, ostolaskuilla, tarjouksilla tai varastokirjauksilla

Mistä voit muuttaa laskujen, tarjousten ja varastokirjausten automaattista numerointia ? Miten automaattisen numeroinnin numero luodaan? Ohjelmassa seuraavien merkkien tarkoitus on: Y = Vuosi M = Kuukausi D = Päivä 1-5N määrittää numerosarjan pituuden Mainitut merkit on erotettava toisistaan % merkillä. Muutamia esimerkkejä: %Y3N= 18001 (Vuoden 2018 ensimmäinen lasku) %Y%M%4N= 18010001 […]

Myynti- ja ostolaskujen automaattisten kirjausten muuttaminen

MITEN VOIT MUUTTAA OSTO- JA MYYNTILASKUJEN OLETUSTILEJÄ? Ohjelma kirjaa myynti- ja ostolaskuja tehtäessä, ostot ja myynnit oletus tileille. Esimerkiksi ostot tilille ”4000 ostot ALV 24%” ja myynnit tilille ”3000 myynti ALV 24%”. Myynti- ja ostolaskujen kulu- ja tulotilien lisäksi voit muuttaa välilehdillä myyntisaamisten, ostovelkojen, arvonlisäverovelan ja arvonlisäverosaamisten oletustilejä. MITEN VOIT MUUTTAA […]

Automaattisen viitenumeroinnin lisääminen myyntilaskuille

MITEN AUTOMAATTINEN VIITENUMERO LISÄTÄÄN MYYNTILASKUILLE? Voit määrittää luoko ohjelma viitenumeron jokaiselle laskulle erikseen (laskun mukaan) tai käyttääkö ohjelma samaa viitenumeroa samalla asiakkaalla (asiakkaan mukaan). KUMPAA VIITENUMEROINTIA ON PAREMPI KÄYTTÄÄ? Asiakkaalle on helpompi jos yritys käyttää asiakkaan mukaista viitenumerointia, koska silloin asiakas voi maksaa laskun aina samalla viitenumerolla. Yritykselle on taas […]

Miksi myyntilaskuun ei voi lisätä tuotetta?

MIKSI MYYNTILASKUUN EI VOI LISÄTÄ TUOTETTA? Varasto tuotteet on sidottu varastoon, eli näkyvät kirjanpidossa varaston tilillä. Silloin jos olet myymässä varastotuotetta, ohjelmaa tarkistaa onko kyseistä  tuotetta varastossa. Jos tuotetta ei ole, sitä ei voi lisätä myöskään myyntilaskuun. Tavaroita lisätään varastoon ostolaskulla tai lisäämällä alkuvarastoon. Silloin kun ostat tavaroita varastoon ja myyt tavaroita varastosta, ostolaskun päivämäärä […]