Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on omaisuus, joka tuottaa yritykselle tuloa useampana tilikautena.  Käyttöomaisuus voi olla joko kuluva (esim koneet ja laitteet tai rakennukset) tai kulumatonta (esim. maa-alueet ja sijoitukset). Kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdään poistoja.

Huomioitava on, että se mikä on jonkulle yritykselle käyttöomaisuutta voi olla toiselle vaihto-omaisuutta. Esimerkiksi tietokoneet ovat useimmiten käyttöomaisuutta, mutta jos yritys myy tietokoneita ne ei ole yrityksellä käytössä eikä tuottaa tuloa useampana tilikautena eli ovat vaihto- omaisuutta.

SimplBooks-ohjelmassa on kaksi ohjetta käyttöomaisuuden lisäämisestä kirjanpitoon. Molemmissa ohjeessa kerrotaan myös, miten käyttöomaisuudesta tehdään poistoja.

Ohje ”Olemassa olevan käyttöomaisuuden siirtäminen SimplBooks-ohjelmaan” kertoo miten yritykset, joilla on käyttöomaisuutta jo ennen SimplBooks-ohjelman käyttöönottoa voivat lisätä käyttöomaisuuden kirjanpitoon.

Ohje ”Uuden käyttöomaisuuden lisääminen” kertoo miten lisätään sellainen käyttöomaisuus kirjanpitoon, joka on ostettu SimplBooks-ohjelman käyttämisen aikana.

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: