Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on omaisuutta, joka tuottaa yritykselle tuloa usean tilikauden aikana. Se voi olla joko kuluvaa (esim. koneet ja laitteet tai rakennukset) tai kulumatonta (esim. maa-alueet ja sijoitukset). Kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdään poistoja, joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina. Lue lisää poistomenetelmistä blogistamme.

Käyttöomaisuus ei tarkoita kaikille yrityksille samaa asiaa: Se mikä on jollekin yritykselle käyttöomaisuutta, voi toiselle olla vaihto-omaisuutta. Esimerkiksi peräkärryt ovat useimmiten käyttöomaisuutta, mutta jos yritys myy peräkärryjä, ne eivät ole yrityksellä käytössä eivätkä tuota tuloa useampana tilikautena. Ne ovat silloin vaihto-omaisuutta ja kirjataan kaluston sijaan varastoon.

SimplBooksilla on kaksi ohjetta käyttöomaisuuden lisäämisestä kirjanpitoon. Molemmissa ohjeissa kerrotaan myös miten käyttöomaisuudesta tehdään poistoja.

Ohjelmassa voi tällä hetkellä tehdä automaattisesti vain tasapoistoja. Menojäännöspoistot tehdään itse kirjanpidon kirjauksina.

Ohjeet:

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: