Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on omaisuutta, joka tuottaa yritykselle tuloa useampana tilikautena. Käyttöomaisuus voi olla joko kuluvaa (esim. koneet ja laitteet tai rakennukset) tai kulumatonta (esim. maa-alueet ja sijoitukset). Kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdään poistoja.

Huomioitava on, että se mikä on jollekin yritykselle käyttöomaisuutta, voi toiselle olla vaihto-omaisuutta. Esimerkiksi peräkärryt ovat useimmiten käyttöomaisuutta, mutta jos yritys myy peräkärryjä, ne eivät ole yrityksellä käytössä eivätkä tuota tuloa useampana tilikautena. Ne ovat silloin vaihto-omaisuutta ja kirjataan varastoon.

SimplBooksilla on kaksi ohjetta käyttöomaisuuden lisäämisestä kirjanpitoon. Molemmissa ohjeissa kerrotaan myös miten käyttöomaisuudesta tehdään poistoja.

Ohje ”Olemassa olevan käyttöomaisuuden siirtäminen SimplBooks-ohjelmaan” kertoo miten yritykset, joilla on käyttöomaisuutta jo ennen SimplBooks-ohjelman käyttöönottoa voivat lisätä käyttöomaisuuden kirjanpitoon.

Ohje ”Uuden käyttöomaisuuden lisääminen” kertoo miten lisätään sellainen käyttöomaisuus kirjanpitoon, joka on hankittu SimplBooks-ohjelman käyttämisen aikana.

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: