Kustannuspaikkojen lisääminen

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten SimplBooksiin lisätään kustannuspaikkoja.

Kustannuspaikkalaskennan (projektilaskennan) avulla voi seurata valitun kustannuspaikan tuloja ja menoja. Kustannuspaikkojen avulla voi esimerkiksi vertailla eri projekteja keskenään. Kustannuspaikkalaskentaa voi käyttää eri tavoin, esimerkiksi:

  • Projektiluonteisessa toiminnassa (kuten rakennusala) – Eri projektien seurantaan.
  • Useiden toimialojen yrityksissä – Toimialojen tai aputoiminimien erillinen seurantaan.

SimplBooksiin voi perustaa kustannuspaikkoja kahdessa tasossa, pää- ja alakustannuspaikat.

Kustannuspaikkoja lisätään kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > Kustannuspaikkojen asetukset > Lisää uusi kustannuspaikka.

Avautuvassa näkymässä lisää kustannuspaikalle koodi ja nimi. Koodissa voi käyttää numeroita ja kirjaimia.

Tallenna kustannuspaikka.

ALAKUSTANNUSPAIKAN LISÄÄMINEN

Alakustannuspaikkoja voi lisätä, kun ensin on perustettu pääkustannuspaikka edellisen kohdan mukaisesti.

Alakustannuspaikka perustetaan muuten samoin lisäämällä uudelle kustannuspaikalle koodi ja nimi. Koodissa voi käyttää numeroita ja kirjaimia.

Lisäksi valitaan minkä pääkustannuspaikan alle alakustannuspaikka perustetaan.

Kun tiedot on täytetty, tallenna kustannuspaikka.

Kustannuspaikat näkyvät listassa järjestettynä pää- ja alakustannuspaikoittain.

MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ OHJEITA:

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: