Olemassa olevan käyttöomaisuuden siirtäminen SimplBooks-ohjelmaan

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit siirtää käyttöomaisuuden SimplBooksiin tilanteessa, jossa yrityksellä on käyttöomaisuutta jo ennen ohjelman käyttöönottoa. Sitä miten lisätään ohjelmaan uusi (ostettu ohjelman käytön aikana) käyttöomaisuus, voit lukea ohjeesta:  ”Uuden käyttöomaisuuden lisääminen”. Tässä ohjeessa kerrotaan myös miten pääset tekemään poistoja käyttöomaisuudesta, joka on ollut yrityksellä jo ennen SimplBooks-ohjelman käyttöönottoa.

Käyttöomaisuuden lisäämisen tapa riippuu poistomenetelmästä. Käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon vähän eri tavalla riippuen siitä tehdäänkö käyttöomaisuudesta menojäännöspoistoja tai tasapoistoja. Seuraavaksi on kuvattu molemmat vaihtoehdot.

MITEN SIMPLBOOKSIIN SIIRRETÄÄN TASAPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

Uusi käyttöomaisuus luodaan kohdasta ”KIRJANPITO > Käyttöomaisuus > Uusi käyttöomaisuus.”

Valitse ”Uusi käyttöomaisuus” ja lisää käyttöomaisuudelle sopiva nimi, alkuperäinen hankintahinta ja -päivä sekä poistoaika prosenteissa. Täytä myös kenttä ”Ensimmäinen poistokirjaus.”

Tasapoistojen aika vuosina ilmoitetaan prosenteissa. Muuta tasapoistoprosenttia tarvittaessa (esim. 10%=10v, 20%=5v, 25%=4v jne…). 

Huom: Tasapoistomenetelmää käytettäessä ohjelmaan on lisättävä käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintahinta ja hankintapäivämäärä, silloin ohjelma laskee poistot ja jäännösarvon automaattisesti. Tehdyt poistot ja jäännösarvon näet käyttöomaisuuden tallentamisen jälkeen. Ohjelma jatkaa poistokirjausten tekemistä määritettyjen tietojen mukaisesti.

Jos tulevaisuudessa haluat säilyttää aikaisemmat poistot ja muuttaa poistoaikaa, avaa käyttöomaisuus ja tee muutos kohdassa ”Muutokset käyttöomaisuuden kirjanpidossa”. Valitse ”Lisää uusi käyttöomaisuuden laskennan muutos”.

Kirjaa mistä alkaen muutos on voimassa, määritä jäljellä oleva arvo kohtaan ”Uusi ostohinta” ja lisää uusi poistoaika prosentteina per vuosi. Esimerkki: Alkuperäinen hankintahinta 4000 euroa ja alkuperäinen poistoaika neljä vuotta. Yhden vuoden poistot on tehty, ja halutaan vuoden jälkeen muuttaa poistoaika viideksi vuodeksi. Lisää arvoksi 3000 € ja vuosipoisto-kohtaan 20% (=5v).

MITEN SIMPLBOOKSIIN SIIRRETÄÄN MENOJÄÄNNÖSPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

HUOM: Menojäännöspoistot tehdään kirjanpidon kirjauksina kohdassa KIRJANPITO > Kirjaukset.

Uusi käyttöomaisuus luodaan kohdasta ”KIRJANPITO > Käyttöomaisuus > Uusi käyttöomaisuus.”

Valitse ”Uusi käyttöomaisuus” ja lisää käyttöomaisuudelle nimi, jäännösarvo, käyttöomaisuustili ja päivämäärä mistä alkaen teet kirjanpitoa SimplBooks-ohjelmassa. Huom: Muuta myös vuosipoistoksi 0%.

Koska menojäännöspoistot tehdään välilehdellä ”kirjaukset”, kenttää ”Ensimmäinen poistokirjaus” ei tarvitse täyttää.

Tallenna käyttöomaisuus ja valitse ”Laadi uudet poistokirjaukset”.

Menojäännöspoistot tehdään kohdasta: “KIRJANPITO > Kirjaukset > Uusi kirjaus”.

Määritä uuteen kirjaukseen sekä taseen (esim. ”1165 Poistot koneista ja kalustosta”) että tuloslaskelman (esim. ”6870 Poistot – koneet ja kalusto”) kirjanpidon tilit, joihin haluat tehdä poiston.

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: