Olemassa olevan käyttöomaisuuden siirtäminen SimplBooks-ohjelmaan

Tämä ohje kertoo, miten voit siirtää käyttöomaisuuden SimplBooksiin tilanteessa, jossa yrityksellä on sellaista omaisuutta jo ennen ohjelman käyttöönottoa. Sitä miten lisätään ohjelmaan uusi (ostettu ohjelman käytön aikana) käyttöomaisuus, voit lukea ohjeesta:  ”Uuden Käyttöomaisuuden lisääminen”. Tässä ohjeessa kerrotaan myös miten pääset tekemään poistoja käyttöomaisuudesta, joka on yrityksellä jo ennen SimplBooks-ohjelman käyttöönottoa.

Käyttöomaisuuden lisäämisen tapa riippuu poistomenetelmästä. Käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon vähän eri tavalla riippuen siitä tehdäänkö käyttöomaisuudesta menojäännöspoistoja tai tasapoistoja. Seuraavaksi on kuvattu molemmat vaihtoehdot.

 

MITEN SIMPLBOOKSIIN SIIRRETÄÄN MENOJÄÄNNÖSPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

1.Uuden käyttöomaisuuden voit luoda kohdasta – ”KIRJANPITO/ Käyttöomaisuus> Uusi käyttöomaisuus.”

Käyttöomaisuus8

 

2.Lisää auennut välilehdellä käyttöomaisuudelle nimi, jäännösarvo, käyttöomaisuustili ja päivämäärä milloin otit SimplBooks-ohjelman käyttöön. Huom, muuta vuosipoisto prosentiksi 0%.

Käyttöomaisuus9

Koska menojäännöspoistot tehdään välilehdellä ”kirjaukset”, sinun ei tarvi täyttää kenttiä ”laskennan alku, kirjausten aikaväli ja ensimmäinen kirjaus”.

 

Tallenna käyttöomaisuus ja valitse ”Laadi uudet poistokirjaukset”

Käyttöomaisuus10

 

3.Menojäännöspoistot voit tehdä kohdasta: “KIRJANPITO/ Kirjaukset>Uusi kirjaus”

Käyttöomaisuus5

Valitse auennut välilehdellä taseen (esim. 1165) ja tuloslaskelman (esim. 6870) tilit mihin haluat tehdä poiston.

 

MITEN SIMPLBOOKSIIN SIIRRETÄÄN TASAPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

1.Uuden käyttöomaisuuden voit luoda kohdasta – ”KIRJANPITO/ Käyttöomaisuus> Uusi käyttöomaisuus.”

Käyttöomaisuus8

 

2.Lisää auennut ikkunassa käyttöomaisuudelle sopiva nimi, poistoprosentti, hankintahinta ja hankintapäivämäärä. Täytä myös poistojen kentät ”laskennan alku, kirjausten aikaväli ja ensimmäinen kirjaus.”

Käyttöomaisuus11

Huom, tasapoistomenetelmä käytettäessä on ohjelmaan lisättävä käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintahinta ja hankintapäivämäärä, silloin ohjelmaa laskee poistot ja jäännösarvon automaattisesti. Tehdyt poistot ja jäännösarvon näet käyttöomaisuuden tallentamisen jälkeen. Ohjelma jatkaa poistokirjausten tekemistä sinun määrittämien tietojen mukaisesti.

 

Jos tulevaisuudessa haluat säilyttää aikaisemmat poistot ja muuttaa poistomenetelmää, ava käyttöomaisuus ja lisää muutos käyttöomaisuuskirjanpidossa. Silloin kirjoita kuinka suuri on muutoshetkellä käyttöomaisuuden jäännösarvo ja lisää uusi  poistoprosentti (vuosi). Esimerkiksi, jos olet suunnitellut poistaa 4000 euron käyttöomaisuuden neljässä vuodessa ja haluat muuttaa vuoden päästä poistoaikaa viideksi vuodeksi. Lisää arvoksi 3000€ ja 20%.

Käyttöomaisuus7

 

 

 

 

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: