Uuden käyttöomaisuuden lisääminen

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisätään uusi käyttöomaisuus kirjanpitoon, ja miten uudesta käyttöomaisuudesta tehdään poistoja. Jos haluat siirtää ohjelmaan käyttöomaisuutta, joka on ollut yrityksellä käytössä jo ennen SimplBooks-ohjelman käyttöönottoa, lue ohje Olemassa olevan käyttöomaisuuden siirtäminen SimplBooks-ohjelmaan”.

Käyttöomaisuuden lisäämisen tapa riippuu poistomenetelmästä. Käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon vähän eri tavalla, riippuen siitä tehdäänkö käyttöomaisuudesta menojäännöspoistoja tai tasapoistoja. Seuraavassa on kuvattu molemmat vaihtoehdot.

MITEN LISÄTÄÄN UUSI TASAPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

 1. Uusi käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon ostolaskulla. Ostolaskun tekemisestä voit lukea lisää tästä.
 2. Kirjaa käyttöomaisuus samalle tilille, joka on asetettu käyttöomaisuustiliksi asetuksissa: ”ASETUKSET > Automaattiset kirjaukset > Käyttöomaisuus”.
 3. Kun ostolaskuun on lisätty käyttöomaisuustili, käyttöomaisuus ilmestyy kohtaan: ”Kirjanpito > Käyttöomaisuus”.

Avaa lisätty käyttöomaisuus ja valitse ”Muokkaa käyttöomaisuutta”

Tasapoistojen aika vuosina ilmoitetaan prosenteissa. Muuta tasapoistoprosenttia tarvittaessa (esim. 10%=10v, 20%=5v, 25%=4v jne…). Muuta tarvittaessa myös käyttöomaisuuden nimeä. Lisää käyttöomaisuuden tietoihin mistä alkaen ja kuinka usein haluat tehdä poistoja.

Kun tallennat käyttöomaisuuden, ohjelma laatii poistokirjaukset määrittämästäsi ajankohdasta alkaen ja jatkaa poistojen tekemistä tulevaisuudessa valitsemiesi tietojen mukaisesti.

Jos tulevaisuudessa haluat säilyttää aikaisemmat poistot ja muuttaa poistoaikaa, avaa käyttöomaisuus ja tee muutos kohdassa ”Muutokset käyttöomaisuuden kirjanpidossa”. Valitse ”Lisää uusi käyttöomaisuuden laskennan muutos”.

Kirjaa mistä alkaen muutos on voimassa, määritä jäljellä oleva arvo kohtaan ”Uusi ostohinta” ja lisää uusi poistoaika prosentteina per vuosi. Esimerkki: Alkuperäinen hankintahinta 4000 euroa ja alkuperäinen poistoaika neljä vuotta. Yhden vuoden poistot on tehty, ja halutaan vuoden jälkeen muuttaa poistoaika viideksi vuodeksi. Lisää arvoksi 3000 € ja vuosipoisto-kohtaan 20% (=5v).

MITEN LISÄTÄÄN UUSI MENOJÄÄNNÖSPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

HUOM: Menojäännöspoistot tehdään kirjanpidon kirjauksina kohdassa KIRJANPITO > Kirjaukset.

 1. Uusi käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon ostolaskulla. Ostolaskun tekemisestä voit lukea lisää tästä.
 2. Kirjaa käyttöomaisuus samalle tilille joka on asetettu käyttöomaisuustiliksi asetuksissa: ”ASETUKSET > Automaattiset kirjaukset > Käyttöomaisuus”.
 3. Kun ostolaskuun on lisätty käyttöomaisuustili, käyttöomaisuus ilmestyy kohtaan: ”KIRJANPITO > Käyttöomaisuus”.

Avaa lisätty käyttöomaisuus ja valitse ”Muokkaa käyttöomaisuutta”

Muuta vuosipoistoksi 0% ja katso että käyttöomaisuuden nimi on sopiva.

Koska menojäännöspoistot tehdään välilehdellä ”kirjaukset”, käyttöomaisuuden asetusten tietoja ei tarvitse täyttää. Tallenna käyttöomaisuus ja valitse ”Laadi uudet poistokirjaukset”.

Menojäännöspoistot tehdään kohdasta: ”KIRJANPITO > Kirjaukset > Uusi kirjaus”.

Määritä uuteen kirjaukseen taseen tili (esim. ”1165 Poistot koneista ja kalustosta”) ja tuloslaskelman tili (esim. ”6870 Poistot – koneet ja kalusto”), joihin haluat tehdä poiston.

Huom. Jos et halua käyttää oletuksena määriteltyjä käyttöomaisuustilejä (esimerkiksi jos haluat seurata eri käyttöomaisuuksia omilla tileillään) ja käytät ostolaskussa eri tiliä, ohjelma ei tee ostolaskusta käyttöomaisuutta. Silloin tee uusi käyttöomaisuus ja yhdistä se ostolaskuun. Uuden käyttöomaisuuden voit tehdä kohdasta: ”KIRJANPITO > Käyttöomaisuus > Lisää uusi käyttöomaisuus”. Käyttöomaisuuden voit lisätä ostolaskuun kirjoittamalla uuden ”käyttöomaisuuden lähdeasiakirjan numeron” kenttään ostolaskun asiakirjanumero. Muuta myös vuosipoistoksi 0% ja tee poistot kohdassa ”KIRJANPITO > Kirjaukset > Uusi kirjaus” .

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

2 kommenttia

 1. Jos menojäännöspoistot täytyy tehdä itse Kirjaukset-välilehdellä manuaalisesti, niin mitä tämä ”Laadi uudet poistokirjaukset”-toiminto oikein tekee?

  1. Milla

   Hei Mikko,

   Kiitos kysymyksestäsi.

   ”Laadi uudet poistokirjaukset” painiketta käytetään tässä tapauksessa nollaamaan ohjelman automaattisesti alkuun antamat tasaeräpoistot. Kun muutat poiston prosentiksi ensin 0% ja valitset ”Laadi uudet poistokirjaukset” tämä nollaa tilanteen ja voit sen jälkeen tehdä haluamasi menojäännöspoistot ”Kirjaukset” välilehdellä.

   Toivottavasti tämä selkeytti asiaa 🙂

   Ystävällisin terveisin,
   Milla

Jätä kommentti: