Uuden käyttöomaisuuden lisääminen

Tässä ohjeessa kerron, miten lisätään uusi käyttöomaisuus kirjanpitoon, ja miten uudesta käyttöomaisuudesta tehdään poistoja.  Jos haluat siirtää ohjelmaan käyttöomaisuutta, joka oli yrityksellä käytössä jo ennen SimplBooks-ohjelman käyttöönottoa, lue ohje Olemassa olevan käyttöomaisuuden siirtäminen SimplBooks-ohjelmaan” .

Käyttöomaisuuden lisäämisen tapa riippuu poistomenetelmästä. Käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon vähän eri tavalla, riippuen siitä tehdäänkö käyttöomaisuudesta menojäännöspoistoja tai tasapoistoja. Seuraavaksi on kuvattu molemmat vaihtoehdot.

 

MITEN LISÄTÄÄN UUSI MENOJÄÄNNÖSPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

  1. Uusi käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon ostolaskulla. Ostolaskun tekemisestä voit lukea lisää tästä. Kirjaa käyttöomaisuus samalle tilille joka on asetettu käyttöomaisuus tiliksi käyttöomaisuusasetuksissa: ”ASETUKSET/ Automaattiset kirjaukset/ Käyttöomaisuus”.
  2. Jos ostolaskuun on lisätty käyttöomaisuustili, käyttöomaisuus ilmestyy kohtaan: ”KIRJANPITO/ Käyttöomaisuus”.

Käyttöomaisuus1

 

Avaa lisääntynyt käyttöomaisuus ja valitse ”Muokkaa käyttöomaisuutta”

Käyttöomaisuus2

 

Muuta avautuvassa ikkunassa vuosi poistoksi 0% ja lisä käyttöomaisuudelle sopiva nimi.

Käyttöomaisuus3

 

 

Koska menojäännöspoistot tehdään välilehdellä ”kirjaukset”, sinun ei tarvitse täyttää käyttöomaisuuden asetuksen tietoja. Tallenna käyttöomaisuus ja valitse ”Laadi uudet poistokirjaukset”

Käyttöomaisuus4

 

3. Menojäännöspoistot pääset tekemään kohdasta: ”KIRJANPITO/ Kirjaukset>Uusi kirjaus”

Käyttöomaisuus5

Valitse auennut välilehdellä taseen (esim. 1165) ja tuloslaskelman (esim. 6870) tilit mihin haluat tehdä poiston.

Huom. Jos et välttämättä haluaa käyttää (esimerkiksi jos haluat eri käyttöominaisuudet pitää eri tilillään) käyttöomaisuudelle asetuksissa määriteltyjä käyttöomaisuustiliä ja käytät ostolaskussa eri tiliä ohjelma ei tee ostolaskusta käyttöomaisuutta. Silloin tee uusi käyttöomaisuus ja yhdistä se ostolaskuun. Uuden käyttöomaisuuden voit tehdä kohdasta: ”KRJANPITO/ Käyttöomaisuus>Lisää uusi käyttöomaisuus”. Käyttöomaisuuden voit lisätä ostolaskuun kirjoittamalla uuden ”käyttöomaisuuden lähdeasiakirjan numeron” kenttään ostolaskun asiakirjanumeron. Muuta myös vuosipoisto kentäksi 0% ja tee poistot välilehdellä kirjaukset (samalla tavalla kuin kohdassa 3.)

 

MITEN LISÄTÄÄN UUSI TASAPOISTETTAVA KÄYTTÖOMAISUUS?

  1. Uusi käyttöomaisuus lisätään kirjanpitoon ostolaskulla. Ostolaskun tekemisestä voit lukea lisää tästä. Kirjaa käyttöomaisuus samalle tilille joka on asetettu käyttöomaisuus tiliksi käyttöomaisuusasetuksissa: ”ASETUKSET/ Automaattiset kirjaukset/ Käyttöomaisuus”.
  2. Jos ostolaskuun on lisätty käyttöomaisuustili, käyttöomaisuus ilmestyy kohtaan: ”Kirjanpito/ Käyttöomaisuus”.

Käyttöomaisuus1

 

Avaa lisääntynyt käyttöomaisuus ja valitse ”Muokkaa käyttöomaisuutta”

Käyttöomaisuus2

 

Muuta avautuvassa ikkunassa tasapoistoprosenttia tarvittaessa (esimerkiksi 20%=5v, 25%=4v jne…). Muuta tarvittaessa myös käyttöomaisuuden nimeä. Valitse käyttöomaisuuden tietoihin mistä alkaen ja kuinka usein haluat tehdä poistoja.

Käyttöomaisuus6

Silloin kun tallennat käyttöomaisuuden ohjelma laatii poistokirjaukset ja jatkaa poistojen tekemistä tulevaisuudessa valitsemasi tietojen mukaisesti.

 

Jos tulevaisuudessa haluat säilyttää aikaisemmat poistot ja muuttaa poistomenetelmää, ava käyttöomaisuus ja lisää muutos käyttöomaisuuskirjanpidossa. Silloin kirjoita kuinka suuri on muutoshetkellä käyttöomaisuuden jäännösarvo ja lisää uusi  poistoprosentti (vuosi). Esimerkiksi, jos olet suunnitellut poistaa 4000 euron käyttöomaisuuden neljässä vuodessa ja haluat muuttaa vuoden päästä poistoaikaa viideksi vuodeksi. Lisää arvoksi 3000€ ja 20%.

Käyttöomaisuus7

 

 

 

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: