Myyntilaskupohjan lisäys

Voit lisätä SimplBooks ohjelmaan rajattoman määrän myyntilaskujen ja tarjousten pohjia. Uuden pohjan lisäys voi olla hyödyllistä monessa tilanteessa. Esim:

  1. Haluat omalle yritykselle ainutlaatuisen myyntilaskupohjan. Voit esimerkiksi käyttää oman yrityksen logon värejä.
  2. Sinulla on aputoiminimiä. Voit luoda pohjan, jossa logo, yrityksen nimi tai muu tieto on eri kun perinteisessä laskussa.
  3. Myyt rakennuspalveluja. Voit lisätä erityismerkinnät laskupohjalle valmiiksi.
  4. Muistutuslasku. Voi luoda muistutuslaskulle oman pohjan, jossa on muistutustekstit valmiina.
  5. Haluat lisätä laskuille muita toistuvia tai erityisiä lisätietoja.

MITEN LISÄÄN UUDEN MYYNTILASKUPOHJAN?

Lisää uusi laskupohja kohdasta: ASETUKSET > Ympäristöasetukset > Myyntilaskujen asetukset > Asiakirjapohjat”

Helpoin tapa luoda uusi pohja on käyttää olemassa olevan pohjan tietoja.

Valitse ”luo uusi pohja olemassa olevan pohjan avulla”.

Laskupohjalla voit:

  • muuttaa laskun eri osioissa (elementeissä) esitettäviä tietoja (esim. valita laskun summan näkyväksi laskun tiedoissa)
  • muuttaa elementtien ulkonäköä (esim. lisätä ulkoreunat ja taustavärin)
  • lisätä uusia elementtejä (esimerkiksi erillisen tekstikentän)
  • poistaa elementtejä (esimerkiksi viivakoodin)

Sen jälkeen kun olet tallentanut laskupohjan voit valita sen käytettäväksi myyntilaskulla.

Tarjousten pohjia voit muokata samalla tavalla kohdasta: ASETUKSET > Ympäristöasetukset > Tarjousten asetukset > Asiakirjapohjat”

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: