Tilikauden vaihtuminen ja sulkukirjaukset

Kirjanpidossa tuloslaskelma kertoo vain yhden tilikauden informaation. Uuden tilikauden alussa päättyneen tilikauden tuloslaskelman viimeisestä rivistä, eli tuloksesta tulee edellisten tilikausien tulos ja tuloslaskelma ”alkaa alusta”.

Sitä varten, että tuloslaskelma alkaisi kirjanpito-ohjelmissa alusta, käyttäjän on yleensä päätettävä / suljettava tilikausi ja avattava uusi tilikausi. Tämän toiminnon yhteydessä tuloslaskelman kirjanpidon tilien saldot kirjataan taseeseen omaan pääomaan.

Tilikauden avaaminen ja sulkeminen SimplBooksissa

SimplBooks-ohjelma tekee tilikauden sulkemisen ja avaamisen käyttäjän puolesta automaattisesti. Ohjelma tekee tämän toiminnon kirjanpidon kirjauksilla, jos automaattiset kirjaukset on aktivoitu ympäristöasetuksissa. Automaattiset kirjaukset ovat oletuksena päällä ohjelman alkuasetuksissa.

Pääset tarkistamaan omat asetuksesi kohdasta:
ASETUKSET > Ympäristöasetukset > ”Automaattiset kirjaukset alkaen”
Automaattisten kirjausten aloitusajankohdan tulisi olla sama kuin alkusaldojen päivämäärä.
Alkusaldojen päivämäärän näet kohdasta KIRJANPITO > Kirjaukset > Ensimmäinen kirjaus.

Voinko tehdä korjauksia edelliselle tilikaudelle?

Vaikka ohjelma tekee tilikauden sulkemisen toiminnon automaattisesti sulkukirjaukset eivät estä päättyneen tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä. Voit vapaasti tehdä muutoksia päättyneelle tilikaudelle ja ohjelma päivittää sulkukirjaukset välittömästi jokaisen muutoksen jälkeen.

Silloin jos et halua tehdä enää muutoksia päättyneelle tilikaudelle, voit halutessasi lukita tilikauden kohdasta ASETUKSET > Ympäristöasetukset > ”Kirjaukset lukittu … saakka”.

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: