Tilikauden vaihtuminen ja sulkukirjaukset

Kirjanpidossa tuloslaskelma kertoo yhden tilikauden tiedot. Tilikauden vaihtuessa päättyneen tilikauden tuloslaskelman viimeisestä rivistä (tuloksesta) tulee osa edellisten tilikausien tulosta ja tuloslaskelma ”alkaa alusta”.

Jotta tuloslaskelma alkaisi kirjanpito-ohjelmissa alusta, käyttäjän on yleensä suljettava vanha tilikausi ja avattava uusi tilikausi. Tässä yhteydessä tuloslaskelman saldot nollataan siirtämällä ne taseen omaan pääomaan. SimplBooksissa tämä hoituu automaattisilla sulkukirjauksilla, eli käyttäjän ei tarvitse sulkea ja avata tilikausia käsin.

HUOM! Sulkukirjaukset tulevat ohjelmaan heti tilikauden päätyttyä, mutta ne eivät estä edellisen tilikauden kirjanpitoa. Ne päivittyvät automaattisesti jos edeltävään kauteen tehdään muutoksia.

Katso TÄÄLTÄ vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sulkukirjauksista!

SimplBooksissa kirjausten numerointi ei ala alusta tilikauden vaihtuessa, vaan se jatkuu juoksevana. Kirjauksen numero määrittyy kirjauksen tekoajankohdan mukaan.

Tilikauden avaaminen ja sulkeminen

SimplBooks tekee tilikauden sulkemisen ja avaamisen käyttäjän puolesta automaattisesti. Ohjelma tekee tämän automaattisilla kirjanpidon sulkukirjauksilla, jos automaattiset kirjaukset on aktivoitu ympäristöasetuksissa. Automaattiset kirjaukset ovat oletuksena päällä ohjelman alkuasetuksissa.

Voit tarkistaa asetukset kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > ”Automaattiset kirjaukset alkaen”.

Automaattisten kirjausten aloitusajankohdan tulee olla sama tai aiempi kuin ensimmäisen kirjauksen päivämäärä.

Ensimmäisen kirjauksen päivämäärän näet kohdasta Kirjanpito > Kirjaukset. Voit lajitella kirjaukset päiväyksen mukaan.

Voinko tehdä kirjauksia edelliselle tilikaudelle?

Vaikka ohjelma tekee tilikauden sulkemisen automaattisesti, sulkukirjaukset eivät estä päättyneen tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemistä. Voit vapaasti tehdä muutoksia päättyneelle tilikaudelle, sillä ohjelma päivittää sulkukirjauksia automaattisesti jokaisen muutoksen jälkeen.

Kun et enää halua tehdä muutoksia päättyneelle tilikaudelle, voit lukita kauden kohdasta Asetukset > Ympäristöasetukset > ”Kirjaukset lukittu … saakka”.

HUOM: Kun kirjaukset on lukittu, myöskään automaattiset kirjaukset eivät päivity.

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: