Pankkitapahtumien, laskujen, suoritusten ja maksujen muokkaaminen tai poistaminen

Pankkitapahtuman poistaminen onnistuu poistamalla kyseinen kirjanpidon kirjaus, mikäli tapahtuma on alun perin tehty ohjelmaan kirjanpidon kirjauksena.

Jos käytät myyntilaskuja tai ostolaskuja, pitää poistaa itse suoritus tai maksu. Mikäli koitat poistaa vain suorituksen tai maksun kirjanpidon kirjausta, luo ohjelma sen aina automaattisesti uudelleen.

Huomioithan, että aina kun teet ohjelmassa myyntilaskuja, tulee käyttää myös niihin liittyviä suorituksia. Samoin aina kun vastaanotat tai luot ostolaskuja ohjelmaan, tulee käyttää myös niihin liittyviä maksuja.

Esimerkeissä on käytetty ensisijaisesti myyntilaskuja ja suorituksia, mutta ostolaskut ja maksut toimivat täysin samalla periaatteella.

1. Maksamattoman laskun muokkaaminen tai poistaminen

Laskuja käsitellään ohjelman kohdassa TOIMINNOT > Myyntilaskut tai Ostolaskut.

Maksamattomia myynti- tai ostolaskuja voi muokata valitsemalla oikealta ”Muokkaa ostolaskua” tai ”Muokkaa myyntilaskua”. Laskun poistaminen tapahtuu myös oikeasta reunasta valitsemalla ”Poista myyntilasku” tai ”Poista ostolasku”.

2. ”Odottaa”-tilassa olevan suorituksen tai maksun muokkaaminen ja poistaminen

Maksuja ja suorituksia käsitellään kohdassa TOIMINNOT > Suoritukset tai Maksut.

Odottaa-tilassa olevia maksuja ei ole vielä liitetty mihinkään ostolaskuun ja vastaavasti Odottaa-tilassa olevia suorituksia ei ole vielä liitetty mihinkään myyntilaskuun.

Voit suodattaa maksuja ja suorituksia niiden tilan mukaan (Odottaa tai Kohdistettu).

Maksun tai suorituksen muokkaaminen ja poistaminen onnistuu avaamalla kyseinen tapahtuma ja valitsemalla oikealta ”Muokkaa suoritusta” tai ”Poista suoritus”.

3. Maksettujen myyntilaskujen ja kohdistettujen suoritusten käsittely


Maksettujen myyntilaskujen käsittely:

 • Mene kohtaan TOIMINNOT > Myyntilaskut
 • Avaa lasku, jota haluat muokata tai poistaa
 • Kun valitset oikealta ”Muokkaa myyntilaskua”, saat ilmoituksen: Laskun muokkaaminen irrottaa kaikki suoritukset. Haluatko jatkaa? Valitse Kyllä.
  • Voit myös itse irrottaa suorituksen ennen laskun muokkaamista Suoritukset-kohdan oikeasta reunasta klemmarin kuvasta (”Poista linkki”).

Huom! Laskusta irrotettu suoritus on nyt Odottaa-tilassa, ja muokattavissa kohdassa TOIMINNOT > Suoritukset. Sinun tulee vielä muokkaamisen jälkeen liittää myyntilasku ja suoritus tarvittaessa uudelleen yhteen kts. kohta 5.

Kohdistettu -tilassa olevien suoritusten käsittely:

 • Mene kohtaan TOIMINNOT > Suoritukset
 • Avaa suoritus jonka haluat poistaa tai muokata
 • Tämän jälkeen valitse oikeasta reunasta ”Poista suoritus” tai ”Muokkaa suoritusta”
 • Mikäli suoritukseen on liitetty lasku, saat ilmoituksen: Suorituksen muuttaminen irrottaa suorituksen kaikista laskuista. Haluatko jatkaa? Valitse Kyllä.
 • Tee sama kaikille suorituksille jotka haluat poistaa tai muokata.

Muokkaamisen jälkeen irrotettu suoritus tulee liittää uudelleen myyntilaskuun, ks. ohjeen kohta 5.

4. Maksettujen ostolaskujen ja kohdistettujen maksujen käsittely

Maksettujen ostolaskujen käsittely:

 • Mene kohtaan TOIMINNOT > Ostolaskut
 • Avaa lasku, jota haluat muokata tai poistaa
 • Kun valitset oikealta ”Muokkaa ostolaskua”, saat ilmoituksen: Laskun muokkaaminen irrottaa kaikki suoritukset. Haluatko jatkaa? Valitse Kyllä.

Kohdistettujen maksujen käsittely:

 • Mene kohtaan TOIMINNOT > Maksut
 • Avaa maksu jonka haluat poistaa tai muokata
 • Tämän jälkeen valitse oikeasta reunasta ”Poista maksu” tai ”Muokkaa maksusuoritusta”
 • Mikäli maksuun on liitetty lasku, saat ilmoituksen: Maksun muuttaminen irrottaa maksun kaikista laskuista. Haluatko jatkaa? Valitse Kyllä.
 • Tee sama kaikille maksuille jotka haluat poistaa tai muokata.

5. Suorituksen tai maksun liittäminen uudelleen laskuun

Huom! Jos haluat poistamisen sijaan vain muokata myyntilaskua, niin suorituksen irrottamisen ja muokkaamisen jälkeen, sinun tulee vielä liittää suoritus uudelleen laskuun.

Jos haluat poistaa laskun sekä siihen liitetyn maksun, tulee maksu tai suoritus poistaa vielä erikseen laskun poistamisen jälkeen.

Avaa haluamasi lasku kohdassa TOIMINNOT > Myyntilaskut, ja valitse oikealta ”Merkitse maksetuksi”, jolloin ohjelma ehdottaa automaattisesti asiakkaalta tulleita Odottaa-tilassa olevia suorituksia.


TAI

Mene kohtaan TOIMINNOT > Suoritukset, ja valitse haluamasi Odottaa-tilassa oleva suoritus. Klikkaa oikealta ”Kohdista suoritus laskuun”, jolloin ohjelma jälleen ehdottaa kaikkia asiakkaan avoimena olevia laskuja.

Valitse siis lopuksi oikea suoritus tai lasku ja tallenna!

Sama periaate toimii ostolaskujen ja maksujen kohdalla!

Was this article helpful?

Aiheeseen liittyvät käyttöohjeet

Jätä kommentti: